Loading Beep
Silvana Mariel Muñoz

Silvana Mariel Muñoz

CEO FamBiz BeyondTheWorld

MasterMinds, Multikultúrny trénerka a mentorka pre business rodiny.  Medzinárodná online speakerka, koordinátorka a  certifikovaná konsultantka projektového myslenia.  Silvana je tiež členom rodinného podniku – farmy. Pracovala pre niektoré rodinné podniky ako zamestnankyňa, ruka v ruke s generálnymi riaditeľmi (pre malé, stredné a najbohatšie rodinné podniky v Argentíne), pričom pochopila potreby celého systému rodinných firiem. Má skúsenosti z Uruguaja, Nového Zélandu a Austrálie.  Po ukončení poľnohospodárskeho inžinierstva pracovala viac ako 20 rokov v argentínskej asociácii AgriBusiness & Farmers (členovia AACREA-3000), 2 roky ako prvá regionálna koordinátorka / vodca rodinných podnikov. Je certifikovaná Business trénerka od rokju 2002. a členka AACOP / FICOP.