Loading Beep
Erika Matwij

Erika Matwij

prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu

Expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, majiteľka spoločnosti Human Inside, ktorá sa zaoberá implementáciou HR stratégií v spoločnostiach a realizáciou auditov. Prezidentka Inštitútu pre rodinné podniky na Slovensku. Erika vyše 9 rokov podporuje rodinné podniky v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a stratégií v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny, emocionálnym a mentálnym procesom u oboch generácií v rodinných firmách. Pomáha vedeniam firiem prechádzať kritickými momentami a získať celkový obraz o ich manažovaní a zamerať sa na tie oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov stoja mimo centra ich pozornosti. Je členkou Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov IFERA a HR Alliance na Slovensku.