Loading Beep

Platobné a storno podmienky

Účastník Konferencie má možnosť zúčastniť sa i na koncerte Jozefa Holleho, ktorý sa bude konať po Kongrese o 17,30 v hotely Carlton. Účasť na koncerte pre účastníkov Kongresu je bezplatná, pozvánka platí iba pre jednu osobu a je neprenosná.

Účastník sa riadne registruje cez webstránku Inštitútu Rodinného Businessu. Jeho prihláška sa v tomto prípade považuje za záväznú zaslaním požadovaných registračných údajov.

V prípade, že sa Účastník po registrácii nemôže kongresu zúčastniť, môže svoju účasť prenechať jemu zvolenému náhradníkovi. Túto zmenu spolu s menom osoby a jej kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo oznámi Účastník Organizátorovi na adresu info@irbslovensko.sk najneskôr dva dni pred termínom realizácie Kongresu. V prípade, že sa Účastník rozhodne zrušiť svoju účasť úplne a nevyužije možnosť poslať namiesto seba náhradníka, bude mu účtovaný storno poplatok nasledovne:

  • 5 dní pred kongresom a menej – 249 €
  • 6 – 10 dní pred kongresom – 125 €
  • 11 a viac dní pred kongresom – bez účtovania storno poplatku