Loading Beep
Susanne Bransgrove

Susanne Bransgrove

riaditeľka rodinného podniku LiquidGold Consultants

Susanne Bransgrove je známa svojou vášňou pre rodinné podniky. Pracuje v tomto odvetví už mnoho rokov, počas ktorých pôsobila v rôznych krajinách vrátane Austrálie, Nového Zélandu, Nemecka, USA a Spojeného kráľovstva.

Keďže vyrastala v Nemecku ako tretia generácia úspešného rodinného podniku, dokázala pochopiť rozsah problémov, ktoré sa vyskytujú pri potrebe vyvážiť výkonnosť rodinného podniku s rozdielnymi potrebami viacerých generácií.

Susanne má za sebou dlhú a úspešnú kariéru v podnikateľskom sektore, vrátane práce pre Commerzbank Bremen (Nemecko), New Zealand Banking Corporation (Austrália) a Macquarie Bank (Austrália), kde zastávala pozíciu na nadnárodnej úrovni.

Susanne má bohaté skúsenosti so zakladaním a rozbehom podnikov. Je expertkou na implementáciu rozhodovacích procesov, nastavovanie organizačných štruktúr a vytváranie komunikačných kanálov.

Susanne okrem svojho nemeckého titulu v odbore bankovníctvo a financie a austrálskeho bakalára v odbore účtovníctvo, investovala čas, aby lepšie porozumela ľudskému správaniu vo všeobecnosti, špeciálne rodinným podnikom. Je akreditovanou rodinnou poradkyňou v spoločnosti Family Business Australia, prednáša a vedie diskusie na mnohých konferenciách.

Susanne je vyhľadávanou rečníčkou a členkou diskusných panelov na národných a medzinárodných podujatiach, naposledy na Africkej konferencii rodinných firiem, ako aj na sympóziu Asia Family Office v Hongkongu. Jej postrehy a odporúčania pre rodiny pôsobiace v rodinných podnikov boli uverejnené v rôznych medzinárodných časopisoch.