Loading Beep
Slovak Business Agency

Slovak Business Agency

Téma: Proces generačnej výmeny v rodinných firmách – ako ho zvládnuť?

Podtitul: Právna a ekonomická podpora podnikania rodinných firiem
Obsah a prínosy pre účastníkov:
• Kľúčové otázky pri procese generačnej výmeny v rodinnej firme
• Príklady dobrej praxe ako inšpirácia
• Aké poradenstvo ponúka SBA na podporu rodinného podnikania

Prednášajúci:
Ing. Andrea Chorváthová, manažér podpory rodinných firiem

O spoločnosti:
Slovak Business Agency je kľúčovou inštitúciou podporujúcou malé a stredné podnikanie na Slovensku. Našim poslaním je nielen podpora podnikania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ale aj posilnenie konkurencieschopnosti firiem na zahraničných trhoch a podpora budovania podnikateľského prostredia. Do portfólia našich služieb patria napríklad mikropôžičky, účasť na medzinárodných podujatiach a rôzne oblasti profesionálneho poradenstva. Všetky nefinančné služby sú klientom poskytované bezodplatne.

Viac info o možnostiach podpory na: www.npc.sk alebo na www.sbagency.sk.