Loading Beep
Slovak Business Agency

Slovak Business Agency

Názov témy workshopu: Slovak Business Agency – podporujeme rodinné firmy
Podtitul: Právna a ekonomická podpora podnikania rodinných firiem
Obsah a prínosy pre účastníkov:
• poradenstvo pri riešení kľúčových otázok súvisiacich s podnikaním rodinných firiem
• networking a prenos know-how prostredníctvom medzinárodných podujatí v zahraničí
• zvýhodnené financovanie podnikania rodinných firiem.

O spoločnosti:
Slovak Business Agency je kľúčová a najstaršia inštitúcia, ktorá podporuje malé a stredné podnikanie v SR. Za vznikom agentúry stála nielen spoločná iniciatíva Európskej komisie a vlády SR, ale aj jej zakladajúci členovia – Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Poslaním SBA je nielen podpora podnikania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ale aj posilnenie konkurencieschopnosti firiem na zahraničných trhoch. Do portfólia služieb Slovak Business Agency patria napríklad mikropôžičky, fondy rizikového kapitálu či účasť na medzinárodných podujatiach a rôzne oblasti poradenstva. Všetky nefinančné služby sa klientom poskytujú bezodplatne.