Loading Beep
nebotra consulting  s.r.o.

nebotra consulting s.r.o.

Názov témy workshopu: Ako budovať efektívnu firmu, ktorá bude úspešná aj v budúcnosti?
Obsah a prínosy pre účastníkov:
Praktické príklady, ako posunúť firmu na vyššiu úroveň z hľadiska organizácie i obchodu a ako má firma slúžiť majiteľovi, a nie naopak.
Prínosy:
• definovanie a dosahovanie cieľov – aby bol majiteľ naozaj spokojný
• len dobre zorganizovaná firma je skutočne efektívna – význam dobrej organizačnej štruktúry a popisu pracovných pozícií
• inovácie – ako zvyšovať tržby a pridanú hodnotu produktov alebo služieb vo firmách

Workshop nebotra consulting s.r.o., povedie:
PhDr. Michal KUKULA, managing partner spoločnosti nebotra consulting s.r.o.

O spoločnosti:
Hľadáme a rozvíjame podnikateľský potenciál našich klientov. Zmyslom je, aby pracovali efektívnejšie z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Partnerom pomáhame zvyšovať pridanú hodnotu a nájsť nové predajné kanály.