Loading Beep
Mgr. Rebeka Jana Trepačová, ACC

Mgr. Rebeka Jana Trepačová, ACC

Názov témy: Pohľad do rodinných systémov
Obsah a prínosy pre účastníkov:
Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí, že nás obklopujú systémy a subsystémy a ich vzájomné interakcie majú dopad na celé dianie v nás, v druhých i dianie okolo nás.
Tak je to i s rodinou, ktorá sa skladá z jednotlivcov, ktorí majú svoj vnútorný systém a zároveň sa stretávajú s inými na vonkajšej úrovni, v kontextových/situačných procesoch. A s tým všetkým sa spája paralelný proces – „Som v rodine a zároveň tvoríme rodinnú firmu.”

Poznáte to?
„Je to jeho vina!”
„Opäť som to pokazil, nemal som to urobiť!”
„Veď je to inteligentný obchodný partner, tak predsa nemôže…!”
„Je mi to už jedno.”

Workshop/seminár vám môže poskytnúť odpovede na tieto otázky, ale aj na to, to čo sa deje nielen na povrchu, čo je prezentované správaním, ale čo sa deje pod povrchom, v mojom vnútornom prežívaní a hlavne čo s tým mám robiť.

• workshop chce sprostredkovať účastníkom zážitok, ako sa tieto systémy navzájom ovplyvňujú, ako dané premenné môžu vytvárať zdravý synergizujúci celok = rodinný systém v súkromnom aj pracovnom kontexte
• účastníci sa môžu aktívne zapojiť a objavovať kvalitu vzťahov v rodinných systémoch s možnosťami hľadania zdrojov pre seba, druhých i rodinnú firmu, s uvedomením si, že problém nie je problém, problémom je, ako daný problém zvládame
• workshop umožní účastníkom objavovať a pridávať nové pohľady na rodiny, na rodinné firmy s možnosťami využitia zdrojov, ktoré sa nachádzajú v každom z nás i v každom rodinnom systéme.

Mgr. Rebeka Jana Trepačová, ACC – rodinná poradkyňa v súkromnej praxi pre jednotlivca, pár a rodinu, výcviková trénerka, supervízorka, zakladateľka Inštitútu Virginie Satirovej v SR, Akadémia –STEP v SR, kouč SAKO, ICF Global, ICF Slovak Chapter.