Loading Beep
HUMAN INSIDE, s.r.o.

HUMAN INSIDE, s.r.o.

Názov témy workshopu: Ako zabrániť organizačnému chaosu vo firme v časoch, keď sa celosvetovo prepúšťa? Viete, že najväčšie hrozby pre rast firiem vyplývajú z ľudských zdrojov? Chcete zistiť, ako s nimi pracovať?
Obsah a prínosy pre účastníkov:
• tri kľúčové piliere práce s ľuďmi, ktoré by mala mať nastavené a zavedené akákoľvek veľká firma, aby sa zabránilo organizačnému chaosu vo firme a zároveň sa nestratila motivácia zamestnancov – Best practices
• aké sú motivačné limity zamestnancov a ako má s nimi majiteľ firmy pracovať, keď chce získať vyššie výkony
• ako udržať svoju vlastnú motiváciu ako majiteľ firmy
• ako prepájať firemné hodnoty s lepšou výkonnosťou zamestnancov.

Worshop Human Inside povedie:
Silvia Lidajová, koučka, lektorka a konzultantka v oblasti ľudských zdrojov

O spoločnosti:
V Human Inside pomáhame vedeniu firiem prechádzať kritickými okamihmi, aby získali celkový obraz o manažmente a zamerali sa na tie oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov stoja mimo centra ich pozornosti, pričom majú veľký dopad na firmu.
Máme viac ako dvadsaťročné skúsenosti s nastavovaním a implementáciou procesov výkonných ľudských zdrojov. Sme jednotka na trhu v témach generačnej výmeny v rodinných podnikoch, spísaní a sprocesovaní rodinnej ústavy, ako aj v nastavení zákonitostí trojuholníka: rodina – majitelia – manažment.