Loading Beep
Herwig R. Friedag

Herwig R. Friedag

konzultant pre strategické riadenie

Medzinárodný konzultant pre odborné a strategické riadenie. Špecializuje sa na implementáciu Balanced Scorecard metódy do európskeho modelu. Už 20 rokov podporuje vlastníkov firiem a manažérov pri tvorbe dlhodobých rozvojových stratégií, budovaní organizačného potenciálu podnikov, implementácii rozvojových stratégií rodinných firiem.

Herwig je zakladateľ Medzinárodnej siete expertov pre stratégiu, autor koncepcie Balance scorecard založenej na budovaní hodnoty podniku, berúc do úvahy potreby zainteresovaných strán, dlhé roky riadil Výbor pre vzťahy s verejnosťou Medzinárodnej asociácie kontrolórov ICV. Špecialista na medzikultúrne riadenie, vedúci Európskej pracovnej skupiny ICV (analýza činností a rozvojových stratégií pre európske FR), autor početných publikácií o implementácii stratégií BSC a riadení rodinných firiem.