Loading Beep
ČSOB Advisory

ČSOB Advisory

Názov témy workshopu: Ako firmu pripraviť na budúcnosť?
Podtitul: Strategické a finančné aspekty nástupníctva a ochrany majetku.
Obsah a prínosy pre účastníkov:
• Definovanie kľúčových predpokladov na zachovanie kontinuity rodinného biznisu
• Prehľad najčastejších chýb a dôsledkov plynúcich zo zanedbania nastavenia štruktúry a procesov firmy v nástupníckom procese
• Úloha finančného plánovania v nástupníckom procese.

O spoločnosti:
ČSOB Advisory je spoločnosť patriaca do skupiny ČSOB, ktorá poskytuje širokú škálu poradenských služieb v nasledovných oblastiach:
• plánovanie nástupníctva – pomáhame našim klientom so zaistením funkčného nástupníctva prípravou vhodnej štruktúry majetku a procesov
• ochrana rodinného majetku – radíme klientom, ako nastaviť pravidlá pre manažovanie rodinných majetkov a strategických kontrol, ktoré majú predísť potenciálnemu konfliktu v rozhodnutiach ohľadom budúceho smerovania vašej firmy
• ocenenie a príprava spoločnosti na predaj – asistujeme našim klientom v príprave spoločnosti na predaj tak, aby bola atraktívna pre potenciálneho investora.