Loading Beep
ČSOB Advisory

ČSOB Advisory

Téma: Strategické a finančné aspekty generačnej výmeny vo firme

Ako sa pripraviť na budúcnosť z pohľadu majiteľa a firmy.

  • Aké sú kľúčové predpoklady zachovania kontinuity rodinného biznisu?
  • Porovnanie spôsobov štruktúrovania nástupníctva a príklady z praxe.
  • Kľúčová rola banky v procese generačnej výmeny.

Prednášajúci:
Michal Magic, Executive Director

O spoločnosti:
Sme spoločnosťou patriacou do skupiny ČSOB, ktorá poskytuje širokú škálu poradenských služieb hlavne v nasledovných oblastiach:

  • Riadenie nástupníctva
  • Nájdeme najlepší spôsob ako previesť vašu firmu na nového nástupcu. Skôr či neskôr každá firma čelí generačnej obmene. Úspešné rodinné firmy v západných krajinách prešli už niekoľkými obmenami v riadení a správe ich posolstva. Na Slovensku sa takouto neľahkou výzvou v podobe nástupníctva stretáva väčšinou len prvá generácia podnikateľov. V ČSOB Vám pomôžeme so zaistením funkčného a plynulého nástupníctva.

  • Manažment štruktúry majetku
  • Nastavíme vám vhodnú vlastnícku štruktúru firemného majetku. Vybudovať úspešnú firmu si vyžaduje tvrdú prácu a víziu. Vaše celoživotné úsilie ale môžu ľahko ohroziť nepremyslené kroky. Pripravte sa na rôzne scenáre a nastavte si s ČSOB Advisory pravidlá správy rodinného majetku a strategických kontrol tak, aby ste predišli potenciálnym konfliktom pri rozhodovaní o budúcom smerovaní firmy.

  • Ocenenie firiem a príprava na možný predaj
  • Pri predaji oceníme vašu firmu tak, aby ju ocenili aj ostatní. Predaj firmy, alebo jej časti nie je na trhu ničím neobvyklým. V určitej fáze vývoje môže byť dokonca tým najlepším riešením pre ďalší rozvoj spoločnosti. Či predávate firmu externému investorovi, vlastným manažérom alebo dokonca rodinným príslušníkom, prevedieme vás procesom predaja firmy od indikatívneho ocenenia až po uzavretie transakcie.