Loading Beep
Amrop Slovakia, s.r.o.

Amrop Slovakia, s.r.o.

Téma: Komu zveriť vedenie rodinnej firmy?
Obsah a prínosy pre účastníkov:
Spoločne si ukážeme, ako vyberať vhodných adeptov do vedenia rodinnej firmy. Opíšeme výhody, ale aj nástrahy, keď sa vedenia firmy ujmú členovia rodiny alebo niekto, kto členom rodiny nie je, resp. ich kombinácia. Priblížime, ako môže fungovať prepojenie troch pilierov ekosystému rodiny a jej rodinnej firmy: RODINA – VLASTNÍCI – MANAŽÉRI.
Prínosy:
• definovanie kľúčových nárokov na uchádzačov do vedenia rodinnej firmy
• identifikácia talentu a potenciálu na riadenie firmy
• rozlíšenie rolí člena rodiny, vlastníka a manažéra s ohľadom na rodinnú firmu

Workshop Amrop Jenewein povedú:
Igor Šulík, Managing Leadership Partner
Matej Taliga, Client Partner

O spoločnosti:
Amrop Jenewein je už viac ako tridsať rokov lídrom v poskytovaní profesionálnych služieb v oblasti Executive Search, Board & Leadership Services. Od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania v poradenských službách sprevádzame úspešné podnikateľské rodiny vo chvíľach ich strategického rozhodovania a pomáhame im v kľúčových momentoch podnikania.