Loading Beep

Inštitút Rodinného Businessu

Inštitút Rodinného Businessu vznikol ako medzinárodná pobočka Instytutu Biznesu Rodzinnego, ktorý založila v Poľsku dr. Adrianna Lewandowska, MBA. Na Slovensku napĺňa misiu a poslanie tohto Inšitútu Erika Matwij, ktorá sa od roku 2010 stará o rozvoj slovenského rodinného podnikania.

Naším poslaním je podporovať a rozvíjať slovenských rodinných podnikateľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa všeobecne známymi otázkami rodinného podnikania na Slovensku.

Vzhľadom na tendenciu zo zahraničia prevádzať podniky do rúk majiteľov spoločností s medzinárodným kapitálom, sa usilujeme, aby na Slovensku zostali rodinné podniky v rukách rodín aj po odchode zakladateľov.

V spolupráci so skupinou odborníkov podporujeme rodinných podnikateľov. Pomáhame im rozvíjať spoločnosť profesionalizáciou riadenia rodinného podnikania, čím uľahčia nasledujúcim generáciám riadenie rodinného bohatstva.

Inštitút Rodinného Businessu je miestom, kde sú rodinné firmy centrom vesmíru. Nášho vesmíru.

Chceme, aby sa do rúk novej generácie dostalo viac rodinných firiem, aby viac potomkov chcelo prevziať rodinný podnik svojich rodičov a viac majiteľov chcelo vedome odovzdať firmu rodine.

Sme centrum znalostí o rodinných podnikoch, kde:

  • Vydávame odborné publikácie pre profesionalizáciu rodinného podnikania na Slovensku.
  • Vytvárame platformu na výmenu poznatkov a skúseností medzi svetom vedy a podnikania.
  • Organizujeme kongresy, na ktorých sa stretávajú rodinní podnikatelia z celého Slovenska a kde odborníci sprostredkúvajú svoje neoceniteľné znalosti a skúsenosti a kde podnikatelia rozširujú svoje kompetencie.
  • Vedieme Akadémiu Nástupcov venovanú mladšej generácií rodinných firiem, kde prepájame praktické aspekty firemného riadenia s individuálnym rozvojom účastníkov

O Inštitúte Rodinného Businessu

Medzinárodná rada expertov

Erika Matwij

Erika Matwij

prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu
Slovensko

Expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, majiteľka spoločnosti Human Inside, ktorá sa zaoberá implementáciou HR stratégií v spoločnostiach a realizáciou auditov.

Adrianna Lewandowska

Adrianna Lewandowska

CEO Lewandowska i Partnerzy
Poľsko

Poradkyňa pre stratégiu a následníctvo v rodinných firmách. Špecializuje sa na strategické poradenstvo a rozvojové stratégie pre firmy, ako aj na nástupnícke stratégie a koučing.

Silvana Mariel Muñoz

Silvana Mariel Muñoz

Founder & CEO of Family Business Global Movement
Argentína

Silvana je multikultúrna trénerka a mentorka pre rodinné firmy. Medzinárodná online spíkerka, koordinátorka, certifikovaná koučka a konzultantka projektového myslenia.