Loading Beep

Inštitút Rodinného Businessu

Inštitút Rodinného Businessu založila Erika Matwij, ktorá sa od roku 2010 stará o rozvoj slovenského rodinného podnikania. Naším poslaním je podporovať a rozvíjať slovenských rodinných podnikateľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa všeobecne známymi otázkami rodinného podnikania na Slovensku.

Vzhľadom na tendenciu zo zahraničia prevádzať podniky do rúk majiteľov spoločností s medzinárodným kapitálom, sa usilujeme, aby na Slovensku zostali rodinné podniky v rukách rodín aj po odchode zakladateľov.

V spolupráci so skupinou odborníkov podporujeme rodinných podnikateľov. Pomáhame im rozvíjať spoločnosť profesionalizáciou riadenia rodinného podnikania, čím uľahčia nasledujúcim generáciám riadenie rodinného bohatstva.

Inštitút Rodinného Businessu je miestom, kde sú rodinné firmy centrom vesmíru. Nášho vesmíru.

Chceme, aby sa do rúk novej generácie dostalo viac rodinných firiem, aby viac potomkov chcelo prevziať rodinný podnik svojich rodičov a viac majiteľov chcelo vedome odovzdať firmu rodine.

Sme centrum znalostí o rodinných podnikoch, kde:

  • Vykonávame prieskumy a analýzy týkajúce sa rodinného podnikania na Slovensku a v zahraničí.
  • Formulujeme nápady a koncepty pre profesionalizáciu rodinného podnikania na Slovensku.
  • Vytvárame platformu na výmenu poznatkov a skúseností medzi svetom vedy a podnikania.
  • Organizujeme kongresy, na ktorých sa stretávajú rodinní podnikatelia z celého Slovenska a kde odborníci sprostredkúvajú svoje neoceniteľné znalosti a skúsenosti a kde podnikatelia rozširujú svoje kompetencie.

Medzinárodný kongres rodinných firiem

9. september 2020 Bratislava

Ide o jedinečné stretnutie obchodných rodín zo Slovenska a zo zahraničia. Medzi rečníkmi sú majitelia najväčších rodinných podnikov v Európe a na svete, ktorí sú radi, že sa môžu podeliť o vedomosti a skúsenosti týkajúce sa riešenia problémov rodinného podnikania, ktoré sa starajú o dobré rodinné vzťahy.

Akadémia Nástupcov

29.-30. október 2020 Bratislava

Akadémia Nástupcu je prestížny deväťmesačný manažérsky program určený iba pre nástupcov rodinných firiem. Inštitút Rodinného Businessu, ktorý sa stará aj o rozvoj nástupcov, vytvoril exkluzívny manažérsky program, vďaka ktorému sa zefektívni a zrýchli rozvoj kompetencií nástupcov úspešne prevziať rodinnú firmu svojich rodičov. Vďaka spolupráci odborníkov a mentorov Akadémia Nástupcu ponúka najnovšie poznatky v oblasti riadenia podniku, učí sa ich implementovať a zabezpečuje individuálny rozvoj kompetencií účastníkov.

Medzinárodná rada expertov

Pramoditha Sharma

Pramoditha Sharma

profesorka rodinného podnikania
USA

Pramodita Sharma je jedným z najviac citovaných vedcov v oblasti rodinného podnikania na svete. Je profesorka na katedre rodinného podnikania na School of Business Administration na University of Vermont (USA).

Adrianna Lewandowska

Adrianna Lewandowska

CEO Lewandowska i Partnerzy
Poľsko

Významný líder a odborník v metodike podpory nástupníckeho procesu v Poľsku, poradca pre stratégiu a následníctvo v poľských rodinných podnikoch. Špecializuje sa na strategické poradenstvo a rozvojové stratégie pre podniky, ako aj na nástupnícke stratégie a koučing.

Erika Matwij

Erika Matwij

prezidentka inštitútu Slovensko
Slovensko

Expert na stratégiu a riadenie v rodinných podnikoch na Slovensku, majiteľka spoločnosti Human Inside, ktorá sa zaoberá implementáciou HR stratégií v spoločnostiach a pomáha vedeniam firiem prechádzať kritickými momentami.

Silvana Mariel Muñoz

Silvana Mariel Muñoz

CEO FamBiz BeyondTheWorld
Argentína

Zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti BeyondTheWorld od roku 2016, spoločnosti Global Family Business Movement a prv0ho globálneho online summitu FamBiz 2020 (realizovaný v 5 jazykoch), spoluzakladateľka a spolupredsedníčka afrického globálneho tímu pre FamBiz a afrického konzorcia FamBiz.