Loading Beep
Ondrej Ivančo

Ondrej Ivančo

Managing partner v spoločnosti COMDEC. Pôsobil viac ako dvadsať rokov v oblasti firemného bankovníctva,
z toho deväť rokov ako člen manažmentu ING Bank na Slovensku. Od roku 2018 sa venuje poradenstvu v oblasti
riadenia zmien vo firmách, controllingu, finančnému modelovaniu a oceňovaniu spoločností.