Loading Beep
nebotra consulting  s.r.o.

nebotra consulting s.r.o.

Téma: Rozvoj vášho podnikania prostredníctvom nových trendov – sú produkty vašej spoločnosti pripravené na výzvy trhu?

Obsah:
• Ako zhodnotiť výkonnosť a perspektívu produktov?
• Aké trendy ovplyvňujú a môžu ovplyvniť úspech produktov?
• Aké novinky a inovácie nám pomôžu rásť?
• Príležitosti a prekážky rozvoja produktov v rodinných firmách

Prínosy pre účastníkov – pomoc pri odpovedi na otázky:
• Sú naše produkty dostatočne perspektívne na trhu?
• Ako posunúť naše produkty, tak aby lepšie odrážali nové trendy?
• Do ktorých produktov sa nám oplatí investovať a naopak s ktorými sa treba rozlúčiť?
• Je naša firma vnútorne pripravená na rast?

Workshop povedie:
Igor Čajko, senior consultant v spoločnosti nebotra a expert združenia
Partneri rodinných firiem

O spoločnosti:
Konzultačná spoločnosť v oblasti rozvoja podnikania a rastu. Vďaka
kombinácii dlhoročných skúseností vo viac ako 200 spoločnostiach, dokáže
spoločnosť nebotra prinášať klientom komplexné riešenia v 3 oblastiach:
• Definovanie príležitostí pre rast a rozvoj vašej firmy
• Prinášanie praktických riešení pre zlepšenie riadenia spoločnosti
• Nájdenie a zabezpečenie finančných prostriedkov pre podporu rastu
podnikania – predovšetkým z EÚ a verejných zdrojov

Spoločnosť nebotra sa intenzívne venuje aj oblasti rodinného podnikania,
ktoré vníma ako chrbtovú kosť slovenského podnikateľského prostredia. Práve
z toho dôvodu je spoločnosť nebotra zakladajúcim členom združenia Partneri
rodinných firiem.