Loading Beep
Moore BDR

Moore BDR

Téma: Aké výhody prináša rodinný holding z finančného pohľadu.

Výhody rodinného holdingu z pohľadu efektívneho finančného riadenia
Daňové a odvodové aspekty rodinného holdingu (prevod obchodného podielu, dividendy, pôžičky, úroky, licenčné poplatky a iné) a rodinných investícií (nehnuteľnosti, finančné investície, obchodné podiely a iné)
Vybrané témy a transakcie, ktoré sa bežne týkajú rodinných firiem ako napr. peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov, tvorba a výplata ostatných kapitálových fondov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, distribúcia dividend, prevody aktív, cash-flow, darovanie, dedičstvo, osobná spotreba, výskum a vývoj a iné.
Aktuálne trendy pre rodinné firmy – finančné a daňové aspekty zvereneckých fondov a nadačných fondov v Českej republike zo slovenského pohľadu.

Prednášajúci:
Martin Kiňo , partner spoločnosti Moore BDR

O spoločnosti:
Moore BDR je rodinná firma s medzinárodným aspektom. Moore BDR je slovenská audítorská a poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom poradenskom trhu už od roku 1991 a od roku 2011 je členom medzinárodnej siete Moore Global. Moore Global je 11. najväčšia audítorská a poradenská skupina na svete. Aktuálne sieť disponuje 609 kanceláriami v 113 krajinách. Firmu viažu vysoké medzinárodné štandardy, ktoré ju za 30 rokov na slovenskom trhu dokonale adaptovali na lokálne prostredie.