Loading Beep
Ján Oravec

Ján Oravec

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva

Ján Oravec je významnou osobnosťou slovenského verejného života a patrí k renomovaným slovenským ekonómom. Je štátnym tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. V rokoch 2003 až 2020 bol prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska. V rokoch 2004 až 2015 pôsobil ako člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli, v roku 2013 sa stal členom jeho predsedníctva. Je zakladateľom Nadácie F. A Hayeka (1992) a Združenia daňových poplatníkov Slovenska (1997), mimovládnych organizácií, ktoré svojou činnosťou významne ovplyvnili hospodársku politiku na Slovensku a stali sa jednými z najúspešnejších a najrešpektovanejších mimovládnych organizácií spomedzi MVO vo všetkých transformujúcich sa krajinách.