Loading Beep
Inštitút Rodinného Businessu

Inštitút Rodinného Businessu

Téma: Analýza potenciálu Vašej firmy

Analýza súčasného stavu firmy Vám umožní vhodne naplánovať a riadiť proces zmien a nástupníctva, aby čo najlepšie zodpovedal stratégickému smerovaniu firmy. Cieľom je, aby stratégia firmy bola lepšie pripravená na budúce výzvy, ktorým Vaša spoločnosť čelí.

Obsah:
– Identifikácia kľúčových faktorov úspechu
– Identifikácia silných, slabých stránok, príležitostí a hrozieb a dlhodobých potrieb rodinného podniku
– Schopnosť vytvárať pridanú hodnotu pre budúce fungovanie spoločnosti

Prednášajúci:
Mária Eľková, expertka v oblasti riadenia organizácií v procese zmien

O spoločnosti:
Poslaním Inštitútu Rodinného Businessu je podporovať a rozvíjať slovenských rodinných podnikateľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa všeobecne známymi otázkami rodinného podnikania na Slovensku. V spolupráci so skupinou odborníkov podporuje rodinných podnikateľov, pomáha im rozvíjať spoločnosť profesionalizáciou riadenia rodinného podnikania, čím uľahčuje nasledujúcim generáciám riadenie rodinného bohatstva.